2017-TCR Asia - Zhuhai 0517---TCRAsia_Zhuhai_R2_Cup_podium_ML_140517
2017-TCR Asia - Zhuhai 0517---TCRAsia_Zhuhai_R2_Cup_podium_ML_140517_med